Úrady

Prehľad úradov verejnej správy (štátnej správy a miestnej samosprávy), a niektorých dôležitých inštitúcií, kde môžu Bratislavčania vybaviť, čo potrebujú.
Inštitúcie a úrady sú zoradené v abecednom poradí.

Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Bratislavská vodárenská spoločnosť Ministerstvo financií
Colný úrad Bratislava
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko v Bratislave Obvodné úrady
Obvodný úrad v Bratislave
Daňové úrady Obvodný úrad v Malackách
Daňový úrad Bratislava 1 Obvodný úrad v Pezinku
Daňový úrad Bratislava 2 Obvodný úrad v Senci
Daňový úrad Bratislava 3 Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
Daňový úrad Bratislava 4
Daňový úrad Bratislava 5 Oddelenie cudzineckej polície PZ SR Bratislava
Daňový úrad Bratislava 6 Odvoz a likvidácia odpadu
Daňový úrad Malacky
Daňový úrad Pezinok Okresné prokuratúry
Daňový úrad Senec Okresná prokuratúra Bratislava 1
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty Okresná prokuratúra Bratislava 2
Okresná prokuratúra Bratislava 3
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava Okresná prokuratúra Bratislava 4
Hlavná vojenská prokuratúra Okresná prokuratúra Bratislava 5
Katastrálny úrad v Bratislave Okresná prokuratúra v Malackách
Krajská prokuratúra v Bratislave Okresná prokuratúra v Pezinku
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
Krajský dopravný inšpektorát PZ SR – Oddelenia evidencie vozidiel Okresné riaditeľstvá
Krajský pamiatkový úrad Bratislava Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Bratislava 1
Krajský súd v Bratislave Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Bratislava 2
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Bratislava 3
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Bratislava 4
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Bratislava 5
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – Oddelenie miestnych daní a poplatkov Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Malacky
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Pezinok
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – Senec
Miestne úrady
Miestny úrad Bratislava – Čunovo Okresné súdy
Miestny úrad Bratislava – Devín Okresný súd Bratislava 1
Miestny úrad Bratislava – Devínska Nová Ves Okresný súd Bratislava 2
Miestny úrad Bratislava – Dúbravka Okresný súd Bratislava 3
Miestny úrad Bratislava – Jarovce Okresný súd Bratislava 4
Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves Okresný súd Bratislava 5
Miestny úrad Bratislava – Lamač Okresný súd Malacky
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto Okresný súd Pezinok
Miestny úrad Bratislava – Petržalka
Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice Register trestov Generálnej prokuratúry SR
Miestny úrad Bratislava – Rača Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Miestny úrad Bratislava – Rusovce Sociálna poisťovňa Bratislava – Ústredie
Miestny úrad Bratislava – Ružinov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miestny úrad Bratislava – Vajnory Vojenská obvodná prokuratúra v Bratislave
Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa Železničná polícia v Bratislave
Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica