Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Adresa: Radlinského 37
817 73 Bratislava
Kód daňového úradu: 500
Telefón: +421-2-5737 8746
Fax: +421-2-5737 8746
E-mail: du.vds@ba.drsr.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00