Daňový úrad Bratislava 5

Adresa: Ševčenkova ulica 32
852 05 Bratislava
Kód daňového úradu: 604
Telefón: +421-2-6827 2111
Fax: +421-2-6827 2593
E-mail: du.ba5@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00