Krajská prokuratúra v Bratislave

Adresa: Vajnorská ulica 47
812 56 Bratislava 1
Telefón: +421-2-4425 0508, +421-2-4425 0560, +421-2-4425 0624
Fax: +421-2-4425 8266
E-mail: kpbratislava@genpro.gov.sk

Úradné hodiny-Podateľňa

Pondelok 08.00-16.00
Utorok 08.00-16.00
Streda 08.00-16.00
Štvrtok 08.00-16.00
Piatok 08.00-16.00