Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice

Adresa: Trojičné námestie 11
825 61 Bratislava 214
Telefón: +421-2-4524 8088, +421-2-4524 8469, +421-2-4525 7900
E-mail: starosta@mupb.sk, prednosta@mupb.sk
Webová stránka: www.mupb.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-11.30 12.30-17.00
Streda 07.30-11.30 12.00-16.30
Piatok 07.30-11.30