Katastrálny úrad v Bratislave

Adresa: Chlumeckého 2
821 03 Bratislava
Telefón: +421-2-2081 6501
Fax: +421-2-4488 9995
E-mail: kuba@skgeodesy.sk
Webová stránka: www.skgeodesy.sk

Úradné hodiny

Pondelok 09.00-14.00
Streda 09.00-14.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-13.00