Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa

Adresa: Šíravská ulica 7
821 07 Bratislava 214
Telefón: +421-2-4552 2892, +421-2-4525 7960
E-mail: prednosta@vrakuna.sk, starostka@vrakuna.sk
Webová stránka: www.vrakuna.sk

Úradné hodiny

Pondelok 07.45-12.00 13.00-16.45
Streda 07.15-12.00 13.00-16.15
Piatok 07.15-10.00