Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Adresa: Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55
(Adresa, na ktorú môžu fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou.)
Telefón: +421-2-5935 6900, +421-2-5935 6901, +421-2-5935 6954
Fax: +421-2-5935 6971
E-mail: dane@bratislava.sk
Webová stránka: www.bratislava.skStránkové hodiny:

Pondelok 08.00-12.00 12.30-17.00
Streda 08.00-12.00 12.30-17.00