Krajský úrad životného prostredia v Bratislave

Adresa: Karloveská ulica 2
842 19 Bratislava 4
Telefón: +421-2-6030 1717
Fax: 421-2-6542 8961
E-mail: info@ba.kuzp.sk
Webová stránka: www.ba.kuzp.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 07.30-17.00
Streda 07.30-16.00
Piatok 07.30-12.00