Okresný súd Pezinok

Adresa: M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Telefón: +421-3-3641 3238
Fax: +421-3-3641 3234
E-mail: os_pezinok@justice.sk, podatelnaOSPK@justice.sk

Podateľňa a informačné centrum:
pondelok 8:00 16:30 hod.
utorok a štvrtok 8:00 15:30 hod.
streda 8:00 16:00 hod.
piatok 8:00 14:00 hod.

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci

Podpredseda:
Každý pracovný deň 8:00 15:00 hod.
* vopred hlásené návštevy