Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Adresa: Primaciálne námestie 1
P.O.Box 192
814 99 Bratislava
Telefón: +421-2-5935 6666
Fax: +421-2-5935 6467
E-mail: riaditel@bratislava.sk
Webová stránka: www.bratislava.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-17.00
Utorok 08.00-16.00
Streda 08.00-16.00
Štvrtok 08.00-16.00
Piatok 08.00-15.00