Miestny úrad Bratislava – Vajnory

Adresa: Roľnícka ulica 109
831 07 Bratislava 36
Telefón: +421-2-4822 4448, +421-2-4822 4412, +421-2-4371 2280, +421-2-4822 4412
Fax: +421-2-4371 2494
E-mail: vajnory@vajnory.sk, starosta@vajnory.sk, prednosta@vajnory.sk, redakcia@vajnory.sk
Webová stránka: www.vajnory.sk/a>

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-16.00
Piatok 02.00-12.00