Odvoz a likvidácia odpadu

Adresa: Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava 2
Telefón: +421-2-5011 0110
Fax: +421-2-5011 0222
E-mail: olo@olo.sk
Webová stránka: www.olo.sk

Zákaznícke centrum

Pondelok 07.00-16.00
Utorok 07.00-16.00
Streda 07.00-16.00
Štvrtok 07.00-16.00
Piatok 07.00-16.00