Daňový úrad Pezinok

Adresa: Moyzesova 2
902 01 Pezinok
Kód daňového úradu: 608
Telefón: +421-3-3648 4403
Fax: +421-3-3641 2924
E-mail: du.pk@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00