Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica

Adresa: Námestie rodiny 1
843 57 Bratislava 48
Telefón: +421-2-6595 6110, +421-2-6595 6210
Fax: +421-2-6595 6210
E-mail: prednosta@zahorskabystrica.sk, tirschelova@zahorskabystrica.sk
Webová stránka: www.zahorskabystrica.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 08.00-12.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.30
Utorok 08.00-12.00 13.00-14.30
Streda 08.00-12.00 13.00-16.30
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-13.30