Okresná prokuratúra Bratislava 2

Adresa: Kvetná ulica 13
P.O. Box 78
820 05 Bratislava 25
Telefón: +421-2-2083 6711
Fax: +421-2-5541 0412
Webová stránka: www.genpro.gov.sk

Úradné hodiny – Podateľňa

Pondelok 08.00-15.00
Utorok 08.00-15.00
Streda 08.00-15.00
Štvrtok 08.00-15.00
Piatok 08.00-15.00