Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa: Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava
Telefón: +421-2-2046 3053, +421-2-2045 5914
Fax: +421-2-2045 5666
E-mail: kancelariagr@upsvar.sk, sluzby.zamestnanosti@upsvar.sk
Webová stránka: www.upsvar.sk