Register trestov Generálnej prokuratúry SR

Adresa: Kvetná ulica 13
P.O.Box 147
814 23 Bratislava
Telefón: +421-2-5542 5649, +421-2-2083 6129, +421-2-2083 6133
Webová stránka: www.genpro.gov.sk

Úradné hodiny – Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-15.00