Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto

Adresa: Junácka ulica 1
832 91 Bratislava 3
Telefón: +421-2-4925 3111, +421-2-44 258 420
E-mail: banovemesto@stonline.sk, prednosta@banm.sk
Webová stránka: www.banm.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 08.00-12.00