Daňový úrad Bratislava 1

Adresa: Radlinského ulica 37
P.O.Box 89
817 89 Bratislava
Kód daňového úradu: 600
Telefón: +421-2-5737 8111
Fax: +421-2-5737 8900
E-mail: du.ba1@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00