Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Adresa: Radlinského 13
817 80 Bratislava 15
Telefón: +421-2-5720 0511
Fax: +421-2-5720 0555
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
Webová stránka: www.uszz.sk