Daňový úrad Bratislava 3

Adresa: Račianska ulica 153/A
P.O.Box 40
836 09 Bratislava
Kód daňového úradu: 602
Telefón: +421-2-4940 9111
Fax: +421-2-4425 9163
E-mail: du.ba3@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00