Miestny úrad Bratislava – Rača

Adresa: Kubačova ulica 21
831 06 Bratislava 35
Telefón: +421-2-4911 2411
Fax: +421-2-4911 2419
E-mail: info@raca.sk, starosta@raca.sk, prednosta@raca.sk
Webová stránka: www.raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.30
Piatok 08.30-12.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.30
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 07.30-12.00