Železničná polícia v Bratislave

Adresa: Pribinova č. 2
812 72 Bratislava,
Sídlo: Šancova č. 1, 810 00 Bratislava 1
Telefón: +421-2-5751 6611
Fax: +421-2-5751 6701

Odbor železničnej polície KR PZ v Bratislave
Adresa: Špitálska č. 14
812 28 Bratislava
Sídlo: Predstaničné Námestie č. 1, 811 04 Bratislava 1
Telefón: +421-2-5249 1693
Fax: +421-2-5262 6511