Miestny úrad Bratislava – Lamač

Adresa: Malokarpatské námestie č. 9
841 03 Bratislava
Telefón: +421-2-6478 1581, +421-2-6478 0065
Fax: +421-2-6478 0689
E-mail: sedova@lamac.sk
Webová stránka: www.lamac.sk

Úradné hodiny

Pondelok 10.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-11.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-16.00
Piatok 08.00-12.00