Okresná prokuratúra Bratislava 1

Adresa: Kvetná ulica 13
P.O. Box 65
820 05 Bratislava 2
Telefón: +421-2-5556 6418, +421-2-55566419
Fax: +421-2-5556 6448
Webová stránka: www.genpro.gov.sk

Úradné hodiny – Podateľňa

Pondelok 08.00-16.00
Utorok 08.00-16.00
Streda 08.00-16.00
Štvrtok 08.00-16.00
Piatok 08.00-16.00