Krajský dopravný inšpektorát PZ SR – Oddelenia evidencie vozidiel

Adresa: Kopčianska ulica 84
851 01 Bratislava 5
Telefón: +421-9610 38535
Webová stránka: www.minv.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 07.30-12.00 12.45-15.00
Utorok 07.30-12.00 12.45-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-17.30
Štvrtok 07.30-12.00
Piatok 07.30-12.00