Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj 
Adresa: Sabinovská ulica 16
821 02 Bratislava
Telefón: +421-2-4826 4151, 4826 4152
Fax: +421-2-4826 4397
E-mail: predseda@region-bsk.sk
Webová stránka: www.region-bsk.sk

Úradné stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.30-15.30
Streda 08.00-12.00 13.30-15.30
Piatok 08.00-12.00

Podateľňa Úradu BSK

Pondelok 07.30-12.00 13.30-16.30
Utorok 07.30-12.00 13.30-15.30
Streda 07.30-12.00 13.30-16.30
Stvrtok 07.30-12.00 13.30-15.30
Piatok 07.30-12.00