Daňový úrad Senec

Adresa: Mierové námestie 17
903 01 Senec
Kód daňového úradu: 609
Telefón: +421-2-4020 2911
Fax: +421-2-4592 5316
E-mail: du.sc@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00