Daňový úrad Bratislava 4

Adresa: Ševčenkova ulica 32
P.O.Box 232
850 00 Bratislava
Kód daňového úradu: 603
Telefón: +421-2-6827 2111
Fax: +421-2-6827 2285
E-mail: du.ba4@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00