Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko v Bratislave

Adresa: Ševčenkova ulica 32
P.O.Box 154
850 00 Bratislava
Kód daňového úradu: 950
Telefón: +421-2-6827 2111
Fax: +421-2-6827 2484
E-mail: pdr.ba@ba.drsr.sk
Webová stránka: www.drsr.sk

Úradné hodiny

Pondelok 09.00-11.00 13.00-14.00
Utorok 09.00-11.00 13.00-14.00
Streda 09.00-11.00 13.00-14.00
Štvrtok 09.00-11.00 13.00-14.00
Piatok 09.00-11.00 13.00-14.00