Miestny úrad Bratislava – Jarovce

Adresa: Palmová ulica 1
851 10 Bratislava 59
Telefón: +421-2-6286 0178, +421-2-6286 0010
Fax: +421-2-62860178
E-mail: starosta@jarovce.sk, info@jarovce.sk
Webová stránka: www.jarovce.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 09.00-12.00 12.30-17.00
Streda 08.00-12.00 12.30-16.00
Štvrtok 08.00-12.00