Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Adresa: Žatevná ulica 2
841 02 Bratislava 42
Telefón: +421-2-6428 2428, +421-2-6436 6618, +421-2-6436 2905
E-mail: info@dubravka.sk
Webová stránka: www.dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok 13.00-16.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-16.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-13.30