Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava

Adresa: Radlinského 6
81107 Bratislava
Tiesňová linka: 150

Hasičská stanica Staré Mesto
Adresa: Radlinského ulica 6
811 07 Bratislava
Telefón: +421-2-5292 2171, 5292 2172
Fax: +421-2-5292 2394

Hasičská stanica Nové Mesto
Adresa: Hálkova ulica 3
831 03 Bratislava
Telefón: +421-2-4445 3589

Hasičská stanica Dúbravka
Adresa: Saratovská ulica 30
841 02 Bratislava
Telefón: +421-2-6428 6928
Fax: +421-2-6428 5024

Hasičská stanica Petržalka
Adresa: Čapajevova 3671/8
851 01 Bratislava
Telefón: +421-2-6820 6521
Fax: +421-2-6820 6523