Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves

Adresa: Nám. Sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4
Telefón: +421-2-6025 9111
Fax: +421-2-6542 8024
E-mail: prednosta@karlovaves.sk
Webová stránka: www.karlovaves.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-13.30