Obvodný úrad v Bratislave

Adresa: Staromestská ulica 6
814 71 Bratislava
Telefón: +421-2-5931 2111, +421-2-5443 1050
Fax: +421-2-5443 1282
E-mail: prednosta@ba.vs.sk
Webová stránka: www.minv.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08.00-12.00 12.30-16.00
Utorok 08.00-12.00 12.30-14.00
Streda 08.00-12.00 12.30-17.00
Piatok 08.00-12.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-12.00 12.30-16.00
Utorok 08.00-12.00 12.30-14.00
Streda 08.00-12.00 12.30-17.00
Štvrtok 08.00-12.00 12.30-14.00
Piatok 08.00-12.00 12.30-13.00