Krajský súd v Bratislave

Adresa: Záhradnícka ulica 10
813 66 Bratislava
Telefón: +421-2-5011 8111
Fax: +421-2-5011 8168
E-mail: ks_bratislava@justice.sk

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave 
Adresa: Vajnorská ulica 98/D
831 04 Bratislava
Telefón: +421-2-4445 0494
Fax: +421-2-4445 0495
E-mail: miroslav.mihok@ba.kud.gov.sk
Webová stránka: www.ba.kud.gov.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 08.00-12.00