Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Telefón: +421-2-6262 1111
Webová stránka: www.spp.sk

Zákaznícka linka

Telefón: +421-850 111 363
Fax: +421-2-5869 9000
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

Poruchová linka – plyn
Telefón: +421-850 111 727, +421-2-5869 9091