Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Adresa: Leškova ulica 17
811 04 Bratislava
Telefón: +421-2-2048-9111
E-mail: podatelna.ba@pamiatky.gov.sk
Webová stránka: www.pamiatky.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-17.00

Podateľňa

Pondelok 09.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 09.00-12.00 13.00-15.00
Streda 09.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 09.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 09.00-12.00