Miestny úrad Bratislava – Petržalka

Adresa: Kutlíkova ulica 17
852 12 Bratislava 5
Telefón: +421-2-6828 6500
Fax: +421-2-6381 4964
E-mail: petrzalka@petrzalka.sk, starosta@petrzalka.sk
Webová stránka: www.petrzalka.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-16.30
Piatok 08.00-12.00

Podateľňa

Pondelok 08.00-17.00
Utorok 08.00-15.30
Streda 08.00-16.30
Štvrtok 08.00-15.30
Piatok 08.00-12.00