Miestny úrad Bratislava – Devín

Adresa: Kremeľská ulica 39
841 10 Bratislava 46
Telefón: +421-2-6020 2511, +421-2-6020 2517
E-mail: starostka@devin.sk
Webová stránka: www.devin.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 09.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00

Podateľňa

Pondelok 09.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-16.00
Streda 08.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-16.00
Piatok 08.00-12.00