Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto

Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Telefón: +421-2-5924 6111
Fax: +421-2-5292 0003
E-mail: hovorca@staremesto.sk
Webová stránka: www.staremesto.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 07.30-17.00
Utorok 07.30-17.00
Streda 07.30-17.00
Štvrtok 07.30-17.00
Piatok 07.30-15.00