Miestny úrad Bratislava – Rusovce

Adresa: Vývojová ulica 8
851 10 Bratislava
Telefón: +421-2-6820 7011, +421-2-6820 7029
Fax: +421-2-6820 7013
E-mail: starosta@bratislava-rusovce.sk, gafrikova@bratislava-rusovce.sk
Webová stránka: www.bratislava-rusovce.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.30
Piatok 08.00-12.00