Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave

Adresa: Karloveská ulica 2
842 19 Bratislava 4
Telefón: +421-2-6030 1706
Fax: +421-2-6030 1758
E-mail: info@ba.ouzp.sk
Webová stránka: www.ba.ouzp.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-17.00
Streda 08.00-16.00
Piatok 08.00-12.00