Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave

Adresa: Špitálska ulica 14
812 28 Bratislava
Telefón: +421-9610 21001
Fax: +421-9610 21009
E-mail: krpzba@minv.sk
Webová stránka: www.minv.sk