Miestny úrad Bratislava – Devínska Nová Ves

Adresa: Novoveská ulica 17/A
843 10 Bratislava 49
Telefón: +421-2-6453 8367, +421-2-6477 5150
E-mail: mudnv@mudnv.sk, podatelna@mudnv.sk, staznosti@mudnv.sk
Webová stránka: www.devinskanovaves.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08.00-12.00 13.00-17.00
Streda 07.30-12.00 13.00-16.00
Štvrtok 08.00-12.00