Miestny úrad Bratislava – Ružinov

Adresa: Mierová ulica 21
827 05 Bratislava 2
Telefón: +421-2-4828 4111, +421-2-4333 1284, +421-2-4333 5684
E-mail: starosta@ruzinov.sk, lydia.adamovicova@ruzinov.sk
Webová stránka: www.ruzinov.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 08.00-17.00
Utorok 08.00-16.00
Streda 08.00-16.30
Štvrtok 08.00-14.00
Piatok 08.00-12.00