vizitky

Firemné tlačoviny, ktoré Vás reprezentujú

Záleží vám na detailnom budovaní značky a firemnej identity? Zamerajte sa na kvalitné reprezentatívne firemné tlačoviny. Firemné tlačoviny a materiály patria medzi najvýznamnejšie komunikačné nástroje v rámci firmy, ale aj s externou verejnosťou. Každá jedna tlačovina pri vonkajšom styku so zákazníkom a obchodnými partnermi predstavuje vytvorenie obrazu o danej firme. Je preto veľmi dôležité zamerať sa na ich vizuálnu stránku […]

Tlač vizitiek a letákov pre nás sponzoruje ExpresTlač

Tlač letákov, tlač vizitiek a iných reklamnných materiálov pre nás zasponzorovala spoločnosť ExpresTlač. Bratislava-mesto všetkým odporúča ExpresTlač ako jednu z najlepších online tlačiarní na Slovensku. Jednoducho sú najrýchlejší a tlačia na všetko! Svoje svadobné oznámenia, vizitky, pozdravy, obálky, plagáty, nálepky, letáky… môžete mať doma už do troch hodín od objednania.